Generelt om fodring

Når det handler om foder, findes der oceaner af tilbud til hesteejeren, og mindst lige så mange råd om, hvad der er korrekt og forkert. Det er især en udfordring, når der skal vælges foder til hesteholdet.

Det vigtigste er at holde øjne og øre åbne og tjekke, hvordan hesten trives. For heste er ikke ens, og hvad der fungerer for én hest behøver ikke nødvendigvis at fungere for en anden. 

Grundlæggende handler fodring om næringsstofferne kulhydrat, fedt og protein, samt vitaminer og mineraler, som hesten skal tilføres i forskellige mængder for at dække dens behov. Fordelingen af næringsstoffer i de enkelte fodermidler varierer meget og fordøjeligheden af næringsstofferne er også forskellig og afhænger bla. af, hvordan foderet er forarbejdet inden det anvendes til hestefoder. 

Basis for enhver fodring bør være et godt grovfoder. Det gives typisk i form af hø eller wrap. Friskt græs er også grovfoder, her er indholdet af vand blot meget højere, omkring 80 pct. i forhold til f.eks. hø med 15 pct. vand. Foderplanen skal indeholde tilstrækkelig med fordøjeligt grovfoder for at sikre korrekt funktionen af hestens stortarm. 

En passende mængde er 1 kg (tørstof) pr 100 kg hest, gerne mere. Halm kan være et fint supplement i små mængder, men især hos heste, hvor tildelingen af andet foder er reduceret, ses der en tendens til indtag af store mængder for at opnå mæthedsfornemmelse. Det er uhensigtsmæssigt og kan udover en stor udspilet mave også give forstyrrelser i fordøjelsen, idet størstedelen af halmen er ufordøjeligt. 

Udover grovfoder tildeles langt de fleste heste kraftfoder. Gennem kraftfoder kan foderplanen suppleres med vitaminer og mineraler, letomsættelig energi fra stivelse samt aminosyrer fra andre proteinkilder end dem grovfoderet tilbyder. Kraftfoder opdeles i fuldfoder og tilskudsfoder. Fuldfoder findes i mange varianter udviklet til de forskellige hestetyper, så den trivelige pony f.eks. ikke tildeles nær så meget energi som konkurrencehesten. 

Tilskudsfoder indeholder høj koncentration af vitaminer og mineraler og har forhøjet proteinindhold som gør, at der kun skal suppleres med energi fra foder som f. eks havre eller roepiller. Behovet for næringsstofferne varierer afhængig af hestens alder, og hvad den anvendes til. Den korrekte fordeling af fodermidler kan beregnes i en foderplan. 

Valget af både grovfoder og kraftfoder påvirkes af flere faktorer som bla. arbejdsbyrde, økonomi og opbevaringsforhold. Overvejelserne er mange og hertil kommer nødvendigheden af, at ikke kun ejer, men også hest kan lide foderet.

Spread the love

Skriv et svar